Andel utskrivninger etter diagnose fordelt etter institusjonstype. Døgnopphold i det psykiske helsevernet for voksne avsluttet i 2006.

Tabellen gir en oversikt over diagnosesammensetning ved utskrivning fra sykehus og DPS. Gruppen andre institusjoner er utelatt pga. lavt antall utskrivninger.

Pasienter med affektive lidelser og schizofreni spektrum-lidelser utgjorde de største gruppene ved begge institusjonstypene. Både ved sykehusene og DPS-ene sto pasienter med affektive lidelser for 28-29 prosent av utskrivningene. Ved sykehusene sto pasienter med schizofreni spektrum-lidelser for 20 prosent av utskrivningene, mot 31 prosent ved DPS-ene. Begge institusjonstypene har også mange pasienter med nevrotiske lidelser, 12-14 prosent. Pasienter med stoffrelaterte lidelser stod for 14 prosent av utskrivningene fra sykehus i 2006, mot seks prosent ved DPS-ene.

Tabellen er basert på 60 prosent av utskrivningene i 2006.

 

Utskrivninger ved sykehus

Utskrivninger ved distriktspsykiatrisk tilbud

Utskrivninger totalt

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Organiske lidelser

807

4,4

116

1,2

923

3,2

Stoffrelaterte lidelser

2 531

13,7

596

6,0

3 129

11,0

Schizofreni spektrum-lidelser

3 744

20,2

3 089

31,2

6 858

24,1

Affektive lidelser

5 444

29,4

2 791

28,2

8 246

29,0

Nevrotiske lidelser

2 247

12,1

1 394

14,1

3 643

12,8

Fysiske atferdssyndromer

387

2,1

62

0,6

449

1,6

Personlighetsforstyrrelser

1 467

7,9

999

10,1

2 476

8,7

Andre diagnoser kap V ICD10

473

2,6

582

5,9

1 055

3,7

Andre kap ICD10

1 421

7,7

277

2,8

1 698

6,0

Totalt

18 521

100

9 906

100

28 477

100

 

Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |