Fordeling av oppholdstid etter institusjonstype. Psykisk helsevern for voksne. Institusjonsopphold avsluttet i 2006. Prosent opphold for hver tidskategori og median oppholdstid.

Flesteparten av oppholdene ved sykehus og distriktspsykiatriske sentre bestod av opphold med inntil åtte dagers varighet. Dette gjaldt henholdsvis 51 prosent og 42 prosent av oppholdene ved sykehus og DPS. Ved andre institusjoner var andelen betydelig lavere (tolv prosent). Den største andelen av opphold (48 prosent) var her på mellom ni og 30 døgn. Bare syv prosent av oppholdene ved sykehus og DPS hadde en varighet på over 90 dager. Også her skiller andre institusjoner seg ut med en høyere andel av oppholdene (19 prosent).

Beregningene bygger på 82 prosent av utskrivningene i 2006.

Institusjonstype

Oppholdsdøgn

0-8 døgn

9-30 døgn

31-90 døgn

91+ døgn

Totalt

Prosent

Prosent

Prosent

Prosent

Prosent

Antall

Median

Sykehus

50,5

24,9

17,3

7,2

100,0

23 534

8

DPS

41,6

35,4

16,4

6,6

100,0

15 321

12

Andre døgntilbud

11,6

47,8

22,1

18,5

100,0

249

23

Sum

46,8

29,2

17,0

7,1

100,0

39 104

10

 

Datakilde: NPR

Kontaktperson:


Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |