Behandlede pasienter og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern 1998-2006

 

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2006

Pst endr 1998-06

Psykisk helsevern for voksne:

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall polikliniske konsultasjoner1)

476

521

552

617

759

867

931

96

- prosent endring fra året før.

 

3

6

12

9

14

8

 

Antall døgnopphold2)

34 508

37 825

39 023

41 796

45 721

47 597

51 704

50

- prosent endring fra året før.

 

6

3

7

2

4

8

 

Psykisk helsevern for barn og unge:

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede pasienter totalt

20 634

26 320

29 149

30 467

39 340

43 426

47 280

129

- prosent endring fra året før

 

14

11

5

14

10

9

 

 Herav poliklinisk behandlet

19 097

24 372

27 211

29 137

37 565

41 722

46 214

142

- prosent endring fra året før

 

14

12

7

14

11

11

 

Herav med dag- eller døgntilbud

1 537

1 948

2 203

2 177

2 534

3 0043)

2 4613)

60

Antall polikliniske tiltak1)

186

260

288

349

496

561

642

245

- prosent endring fra året før

 

18

11

21

11

13

15

 


Datakilde: SSB og NPR
1) Tallene er angitt i hele tusen.
2) Døgnopphold er her definert som antall utskrivninger pluss antall pasienter innlagt ved årets slutt.
3) Endringen fra 2005 til 2006 skyldes i hovedsak endring i registreringspraksis ved enkelte institusjoner

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |