Nasjonale nøkkeltall samt Opptrappingsplanen

Her finner du en oversikt over utviklingen nasjonalt for de tre sektorene psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk spesialisthelsetjeneste i perioden 2002-2006.

Her finner du tabelloversikter over utviklingen i Psykisk helsevern for perioden 1998-2006.

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |