Opptrappingsplanen 1998-2006
Fortsatt opptrapping i psykisk helsevern

Utviklingen fra tidligere år fortsetter med vekst i aktivitet og ressursbruk. Veksten har vært betydelig større i tilbudet for barn og unge enn for voksne. I 2006 fikk i alt 4,3 prosent av barn og unge et tilbud i det psykiske helsevernet, sammenliknet med 2,0 prosent i 1998. Målet om fem prosent dekning er med andre ord innen rekkevidde til 2008.

Utviklingen i psykisk helsevern for voksne preges fortsatt av mer vekt på et desentralisert tilbud. Det var 30 prosent flere døgnplasser ved DPS-ene i 2006 enn i 1998. Totalt sett over perioden har det vært en reduksjon i antall døgnplasser på 16 prosent. Reduksjonen har i all hovedsak skjedd ved sykehjemmene med en nedgang på 89 prosent, men også ved sykehus har det vært en reduksjon på i alt åtte prosent. Til tross for færre døgnplasser har personellinnsatsen i døgn- og dagvirksomhet økt med 14 prosent i perioden 1998 til 2006. Tallet på døgnplasser har holdt seg stabilt fra 2005 til 2006.

  • Tabeller Opptrappingsplanen 1998-2006

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |