Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern 1998–2006. Millioner kr. Løpende priser.

 

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2006

Pst endr 1998-06

Totale driftsutgifter psykisk helsevern

7 347

8 358

9 179

10 174

11 439

12 409

13 217

80

Totale driftsutgifter PHBU

925

1 073

1 212

1 464

1 830

2 015

2 225

141

Totale driftsutgifter PHV

6 422

7 285

7 968

8 710

9 609

10 395

10 992

71


Datakilde: SSB

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |