Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern 1998–2006. Millioner kr. Faste 2006 kr.

 

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2006

Pst endr 1998-06

Totale driftsutgifter psykisk helsevern

10 246

10 725

10 896

11 524

12 052

12 831

13 217

29

Prosentendring fra året før

5

1

2

6

1

7

3

 

Totale driftsutgifter PHBU

1 290

1 377

1 438

1 654

1 928

2 083

2 225

72

Prosentendring fra året før

6

3

4

15

8

8

7

 

Totale driftsutgifter PHV

8 956

9 348

9 458

9 871

10 124

10 748

10 992

23

Prosentendring fra året før

5

1

1

4

0

6

2

 

 

Datakilde: SSB

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |