Årsverk i institusjoner i psykisk helsevern totalt. Etter personellkategori. Absolutte tall og endring fra 1998-2006.

 

1998

2000

2001

2002

2004

2005

 

2006

 

Pst endr
1998-06

 

Årsverk totalt

15 809

16 500

17 207

17 895

18 619

19 351

20 040

27

- prosentendring fra året før

4

4

4

1

4

4

4

- årsverk psykiatere

586

648

659

697

739

780

817

39

- årsverk andre leger

450

490

566

525

627

630

697

55

- årsverk psykologer

1 009

1 181

1 248

1 415

1 615

1 741

1 897

88

- årsverk fagpers med høyskoleutd

6 760

7 373

 7 562

7 973

8 694

9 010

9 420

39

- årsverk annet personell

7 004

6 808

7 172

7 287

6 944

7 190

7 209

3


Datakilde: SSB

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |