Årsverk for leger og psykologer ved institusjoner i psykisk helsevern totalt, samt årsverk for leger og psykologer med driftsavtale med helseforetakene/RHF. Absolutte tall og endring fra 1998 - 2006.

 

 

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2006

Pst endr 1998-06

 

 

Ved institusjoner

Leger

1 036

1 138

1 225

1 222

1 366

1 411

1 514

46

i psykisk helsevern

Psykologer

1 009

1 181

1 248

1 415

1 615

1 741

1 897

88

 

Sum

2 045

2 319

2 473

2 637

2 981

3 152

3 411

67

 

Prosentendring fra året før

 

9

7

7

6

6

8

 

Avtalespesialister i psykisk helsevern

Leger

167

170

176

163

171

173

178

7

Psykologer

388

395

400

403

409

412

428

10

 

Sum

555

565

576

566

580

585

606

9

 

- prosentvis endr fra året før

 

0

2

-2

0

1

4

 

Alle

Leger

1 203

1 308

1 401

1 385

1 537

1 584

1 692

41

 

Psykologer

1 397

1 576

1 648

1 818

2 024

2 153

2 325

66

 

Sum

2 600

2 884

3 049

3 203

3 561

3 737

4 017

55

 

prosentendring fra året før

 

7

6

5

5

5

7

 

 

Datakilde: SSB

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |