Årsverk og døgnplasser for barn og unge. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra 1998-2006.

 

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2006

Pst endr 1998-06

 

 

Årsverk totalt

2 155

2 408

2 649

2 882

3 033

3 203

3 507

63

prosentendring fra året før

 

6

10

9

3

6

9

 

- herav polikliniske årsverk

951

1 117

1 162

1 347

1 487

1 568

1 773

86

- herav årsverk ved døgn- og dagavdelinger

1 204

1 291

1 487

1 536

1 546

1 565

1 671

39

- herav pers. i ambulante team

 

 

 

 

71

63

 

- årsverk psykiatere

91

96

101

113

130

131

138

52

- årsverk andre leger

74

90

104

115

117

133

154

108

- årsverk psykologer

394

468

476

541

629

665

732

86

- årsverk sosionomer

254

293

298

315

338

343

340

34

- årsverk annet terapipers. med høyskoleutdanning

810

937

1 116

1 211

1 219

1 308

1 425

76

- årsverk terapipersonale uten høyskoleutdanning

178

129

112

122

142

125

99

-44

- årsverk annet personell

354

395

442

466

460

498

618

75

Døgnplasser

293

297

315

312

326

331

335

14


Datakilde: SSB og SINTEF Helse

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |