Aktivitet og produktivitet i psykisk helsevern for barn og unge. Absolutte tall og endring fra 1998-2006

 

1998

 

2000

 

2001

 

2002

 

2004

 

2005

2006

Pst endr 1998-06

Totalt antall behandlede pasienter

20 634

26 320

29 149

30 467

39 340

43 426

47 280

129

- prosentendring fra året før

 

14

11

5

14

10

9

 

- poliklinisk behandling

19 097

24 372

27 211

29 137

37 565

41 722

46 214

142

- dag- og/eller døgn-behandling

1 537

1 948

2 203

2 177

2 534

3 0041)

2 4611)

60

Behandlede pasienter i prosent av barn- og unge 0-17 år

2,0

2,5

2,7

2,8

3,6

4,0

4,3

116

Polikliniske tiltak:

 

 

 

 

 

 

 

 

– direkte tiltak2)

129

171

189

235

346

414

474

267

– indirekte tiltak2)

57

90

99

114

150

148

168

195

Polikliniske tiltak summert2)

186

260

288

349

496

561

642

245

- prosentvis endring fra året før

 

18

11

21

11

13

15

 

 

Datakilde: SSb og NPR 

1) Endringen fra 2005 til 2006 skyldes i hovedsak endring i registreringspraksis ved enkelte institusjoner
2) Tallene er angitt i hele 1000

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |