Årsverk i institusjoner for voksne etter personellkategori og driftsform. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2006.

 

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2006

Pst endr

1998-06

 

Årsverk totalt

13 654

14 092

14 558

15 013

15 585

16 148

16 533

21

 -prosentendring fra året før

 

2

3

3

1

4

2

 

- årsverk ambulante team

 

 

 

 

 

138

218

 

- årsverk poliklinikk

1 535

1 647

1 987

2 142

2 243

2318

2475

61

- årsverk psykiatere

495

552

559

584

609

650

679

37

- årsverk andre leger

376

400

462

410

510

497

542

44

- årsverk psykologer

615

713

771

874

986

1 076

1 164

89

- årsverk psyk spes sykepl

2 644

2 839

2 716

2 919

3 348

3 467

3 594

36

- årsverk andre sykepl

1 889

1 922

2 249

2 156

2 301

2 409

2 421

28

- årsverk annet høyskoleutd terapipers

1 163

1 382

1 183

1 372

1 488

1 483

1 640

41

- årsverk annet helsepers

3 974

3 815

4 066

4 181

3 727

3 699

3 595

-10

- årsverk øvrig personell

2 498

2 469

2 552

2 518

2 616

2 868

2 897

16


Datakilde: SSB og SINTEF Helse

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |