Tabell 12.9
Andel kirurgiske opphold, andel dagkirurgiske opphold og andel opphold primær rehabilitering for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak

 

Andel kirurgiske opphold 1)

Andel dagkirurgiske opphold 2)

Andel opphold primær rehabilitering 3)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

Helse Sør-Øst

26,5

-0,4

47,8

1,2

2,3

-0,2

Helse Vest

28,4

-0,5

49,4

0,9

1,2

-0,4

Helse Midt-Norge

27,7

0,2

47,5

1,1

1,5

-0,1

Helse Nord

27,5

0,9

46,1

1,5

3,2

-0,3

Totalt 4)

27,2

-0,2

47,9

1,2

2,1

-0,3

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Andel kirurgiske opphold av samlet antall opphold.

2) Andel dagkirurgiske opphold av antall kirurgiske opphold.

3) Andel opphold for primær rehabilitering av samlet antall opphold.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

5) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |