Private sykehus
Antall DRG-poeng og samlet antall opphold i 2008, og prosentvis endring fra 2007 til 2008. Private sykehus

Sykehus

 

DRG-poeng 1)

Samlet antall opphold 2)

Nivå 2008

Prosent endring 2007-2008

Nivå 2008

Prosent endring 2007-2008

Feiringklinikken

9 467

-5,6

5 622

-0,1

Glittreklinikken

973

3,1

1 166

2,5

Sum private ideelle

10 440

-4,8

6 788

0,3

Aleris Helse AS Oslo

3 516

-1,4

6 680

11,3

Aleris Helse AS Bergen

414

89,7

1 089

103,9

Aleris Helse AS Trondheim

1 922

7,7

2 736

6,5

Drammen private sykehus

1 814

-2,3

2 444

-2,9

Ringvollklinikken AS

1 322

-0,5

1 186

-2,9

Colosseumklinikken AS, Oslo

1 207

2,2

1 695

3,6

Colosseumklinikken AS,  Stavanger

293

86,9

680

71,3

Klinikk Stokkan AS, Trondheim

1 421

0,2

2 081

-2,5

Klinikk Stokkan AS, Tromsø

521

48,2

704

47,6

Mjøs-kirurgene

858

2,6

1 278

10,6

Moxness klinikken

0

-100,0

0

-100,0

Bergen kirurgiske sykehus

2 791

13,5

3 481

4,9

Bergen Spine Center

678

34,2

338

43,8

Norsk idrettsmedisinsk institutt

716

97,5

467

36,5

Volvat Medisinske Senter AS

497

-26,9

236

-59,8

Rosenborg Sportsklinikk

259

106,0

324

87,3

Medi 3, Ålesund

1 176

20,9

1 748

20,8

Ishavsklinikken AS

127

 

156

 

Privatsykehuset Haugesund

130

 

189

 

Sum private kommersielle

19 662

8,4

27 512

9,1

ISF private avtalespes.

1 279

2,5

2 439

10,9

Totalt

31 381

3,4

36 739

7,5

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt (ISF-vekt) i pasientdata for hvert sykehus

2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |