Tabell 12.10
Andel kirurgiske opphold, andel dagkirurgiske opphold og andel opphold primær rehabilitering for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

 

Andel kirurgiske opphold 1)

Andel dagkirurgiske opphold 2)

Andel opphold primær rehabilitering 3)

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

23,7

-1,0

53,8

0,4

0,0

0,0

Akershus universitetssykehus HF

18,8

-2,2

45,0

-0,9

0,8

0,0

Sykehuset Asker og Bærum HF

27,4

-0,1

49,7

2,7

0,1

-0,1

Aker universitetssykehus HF

21,9

-1,1

30,1

0,7

2,6

-0,4

Ullevål universitetssykehus HF

32,2

0,2

53,6

1,1

0,2

0,0

Sunnaas sykehus HF

0,0

0,0

 

 

98,6

-0,9

Sykehuset Innlandet HF

27,3

-1,1

52,3

0,1

2,3

0,0

Rikshospitalet HF

22,5

-2,0

19,8

0,6

5,6

-0,4

Sykehuset Buskerud HF

31,8

0,3

56,2

4,3

0,1

-0,2

Ringerike sykehus HF

20,4

-1,0

45,1

0,8

1,4

-0,7

Blefjell sykehus HF

27,0

-0,4

49,3

0,2

4,6

0,3

Sykehuset i Vestfold HF

27,7

0,5

55,2

3,9

2,4

0,0

Sykehuset Telemark HF

23,8

2,8

40,3

-0,5

2,2

-0,1

Sørlandet sykehus HF

27,3

0,6

46,3

-0,2

0,7

-0,2

Diakonhjemmets sykehus

30,1

-1,8

37,5

4,1

1,8

0,2

Lovisenberg Diakonale Sykehus

29,0

-0,3

56,0

0,7

0,6

0,1

Martina Hansens Hospital

65,9

0,5

55,6

-1,0

2,2

-1,0

Betanien hospital

53,2

0,0

86,0

1,6

6,0

-1,3

Revmatismesykehuset

0,0

0,0

 

 

62,5

-0,3

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

31,5

-0,8

59,2

1,5

0,5

-1,4

Helse Fonna HF

26,2

-0,8

55,4

-2,0

0,8

0,0

Helse Bergen HF

26,9

-0,4

39,0

1,0

0,9

-0,1

Helse Førde HF

29,8

0,5

47,8

3,3

0,9

-0,3

Haraldsplass Diakonale Sykehus

23,8

-0,4

41,5

1,5

7,4

0,2

Haugesund san.for. revmatismesykehus

39,1

0,9

82,7

3,9

11,6

0,7

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

25,3

0,1

45,7

-0,7

3,8

-0,8

Helse Nordmøre og Romsdal HF

29,2

0,0

56,5

3,3

1,6

0,8

St. Olavs Hospital HF

29,1

0,8

44,6

0,7

0,9

-0,1

Helse Nord Trøndelag HF

25,4

-0,9

49,4

2,3

0,4

0,0

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

23,3

0,4

57,6

-1,9

4,1

-0,5

Nordlandssykehuset HF

26,9

1,2

49,0

3,0

1,2

-0,6

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

29,8

0,9

40,7

2,0

4,6

-0,1

Helse Finnmark HF

25,5

1,2

49,6

-0,6

1,2

0,1

Totalt 4)

27,2

-0,2

47,9

1,2

2,1

-0,3

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Andel kirurgiske opphold av samlet antall opphold.

2) Andel dagkirurgiske opphold av antall kirurgiske opphold.

3) Andel opphold for primær rehabilitering av samlet antall opphold.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

5) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |