Rus

På grunn av store endringer i døgnplasstilbudet i løpet av aktivitetsåret 2008 og bortfall av differensieringen av døgntilbudet etter rusbehandlingsnivå (akutt/avrusning, korrtids- og langtidsbehandling) i skjema 38 (SSB) er det ikke nok informasjon i datagrunnlagene for å presentere meningsfulle og pålitelige indikatorer for ressursutnyttelse. Ulike indikatorer som viser bruken av de  avtalte døgnplassene er presentert i SAMDATA sektorrapport for rusbehandling 2006 og 2007.

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |