Tabell 16.9 og 16.10

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

466 564

2 319

 1 677

 636

5 252

 4 327

 14 211

480 775

Helse Vest

5 370

160 779

726

 180

 666

759

7 701

 168 480

Helse Midt-Norge

3 745

 944

 110 427

 384

 352

681

6 106

 116 533

Helse Nord

3 217

 461

 1 433

 86 728

 484

 84

5 679

92 407

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 451

 996

537

 442

11

0

4 437

 4 437

Bosatt utenfor behandlingssted

14 783

4 720

 4 373

1 642

6 765

 5 851

38 134

 

Totalt

481 347

165 499

 114 800

 88 370

6 765

 5 851

 

 862 632

Datakilde: NPR

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

468 840

2 396

 1 765

 616

5 424

 4 733

 14 934

 483 774

Helse Vest

 5 302

166 915

697

 187

 548

 2 123

8 857

 175 772

Helse Midt-Norge

 3 729

 853

 113 676

 285

 377

530

5 774

 119 450

Helse Nord

 3 026

 541

 1 483

 84 902

 422

140

5 612

90 514

Ugyldig bosted/ utlendinger

 2 598

1 038

560

 442

17

2

4 657

 4 657

Bosatt utenfor behandlingssted

14 655

4 828

 4 505

1 530

6 788

 7 528

 39 834

 

Totalt

483 495

171 743

 118 181

 86 432

6 788

 7 528

 

 874 167

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |