Tabell 16.7 og 16.8

Antall DRG-poeng etter bosted og behandlingssted. Helseregioner. 2007 og 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

435 155

439 336

180 427

 181 951

 6 735

7 221

18 248

18 242

Helse Vest

168 413

168 308

 33 859

35 351

 9 459

 10 464

 5 443

 5 977

Helse
Midt-Norge

127 800

132 167

 18 735

19 795

 8 026

7 844

 5 145

 5 484

Helse Nord

87 183

 89 311

 17 453

17 777

 8 141

8 362

 1 500

 1 637

Totalt

818 550

829 122

250 473

254 875

32 362

33 891

30 336

31 340

Datakilde: NPR

Antall DRG-poeng etter bosted og behandlingssted i prosent av antall DRG-poeng i alt. Helseregioner. 2007 og 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

67,9

67,9

28,2

28,1

1,1

1,1

2,8

2,8

Helse Vest

77,5

76,5

15,6

16,1

4,4

4,8

2,5

2,7

Helse Midt-Norge

80,0

80,0

11,7

12,0

5,0

4,7

3,2

3,3

Helse Nord

76,3

76,3

15,3

15,2

7,1

7,1

1,3

1,4

Totalt

72,3

72,1

22,1

22,2

2,9

2,9

2,7

2,7

Datakilde: NPR

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |