Tabell 16.5 og 16.6

Antall elektive døgnopphold etter bosted og behandlingssted. Helseregioner. 2007 og 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

82 405

 79 258

 64 725

61 149

 1 476

1 435

 9 566

10 148

Helse Vest

 33 003

 31 898

 10 567

11 146

 3 486

3 364

 1 419

 2 668

Helse Midt-Norge

 20 683

 20 707

5 847

 6 170

 2 873

2 600

 1 033

907

Helse Nord

18 574

 18 086

6 995

 6 298

 3 230

3 157

 567

562

Totalt

154 665

149 949

88 134

84 763

11 065

10 556

12 585

14 285

Datakilde: NPR

Antall elektive døgnopphold etter bosted og behandlingssted i prosent av antall elektive døgnopphold i alt. Helseregioner. 2007 og 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

52,1

52,1

40,9

40,2

0,9

 0,9

6,0

6,7

Helse Vest

68,1

65,0

21,8

22,7

7,2

 6,9

2,9

5,4

Helse Midt-Norge

68,0

68,2

19,2

20,3

9,4

 8,6

3,4

3,0

Helse Nord

63,3

64,4

23,8

22,4

 11,0

11,2

1,9

2,0

Totalt

58,0

57,8

33,1

32,7

4,2

 4,1

4,7

5,5

Datakilde: NPR

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |