Tabell 16.3 og 16.4

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted. Helseregioner. 2007 og 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

244 612

229 621

 77 377

74 793

 1 968

3 057

 9 815

10 081

Helse Vest

83 291

 80 029

 12 101

10 192

 2 678

3 990

 4 946

 4 853

Helse Midt-Norge

66 107

 68 968

5 369

 5 363

 1 897

2 120

 5 978

 6 278

Helse Nord

47 415

 46 577

5 321

 5 576

 2 474

2 423

 831

 1 210

Total

441 425

425 195

100 168

95 924

9 017

11 590

21 570

22 422

Datakilde: NPR

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted i prosent av antall dagopphold i alt. Helseregioner. 2007 og 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

73,3

72,3

23,2

 23,6

0,6

1,0

2,9

3,2

Helse Vest

80,9

80,8

11,7

 10,3

2,6

4,0

4,8

4,9

Helse
Midt-Norge

83,3

83,4

 6,8

6,5

2,4

2,6

7,5

7,6

Helse Nord

84,6

83,5

 9,5

 10,0

4,4

4,3

1,5

2,2

Totalt

77,1

76,6

17,5

 17,3

1,6

2,1

3,8

4,0

Datakilde: NPR

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |