Tabell 16.17 og 16.18

Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

2 033 419

8 694

 5 707

1 788

0

0

 16 189

2 049 608

Helse Vest

10 028

686 168

 2 598

 525

0

0

 13 151

 699 319

Helse Midt-Norge

7 333

2 892

 541 925

 881

0

0

 11 106

 553 031

Helse Nord

6 456

1 776

 5 390

412 551

0

0

 13 622

 426 173

Ugyldig bosted/ utlendinger

4 199

1 655

 1 336

 727

0

0

7 917

 7 917

Bosatt utenfor behandlingssted

28 016

 15 017

15 031

3 921

0

0

61 985

 

Totalt

2 061 435

701 185

556 956

416 472

0

0

 

3 736 048

Datakilde: NPR

Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

2 108 038

8 459

 6 186

1 838

0

2

 16 485

2 124 523

Helse Vest

10 435

707 386

 2 389

 560

0

0

 13 384

 720 770

Helse Midt-Norge

8 286

2 945

 570 249

 796

0

0

 12 027

 582 276

Helse Nord

6 820

1 628

 5 660

431 327

0

3

 14 111

 445 438

Ugyldig bosted/ utlendinger

5 462

1 459

 1 437

 673

0

0

9 031

 9 031

Bosatt utenfor behandlingssted

31 003

 14 491

15 672

3 867

0

5

65 038

 

Totalt

2 139 041

721 877

585 921

435 194

0

5

 

3 882 038

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |