Tabell 16.15 og 16.16

Antall DRG-poeng etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

615 582

3 864

 2 246

 625

8 199

10 049

 24 983

 640 565

Helse Vest

 8 315

202 272

954

 191

1 346

 4 097

 14 903

 217 174

Helse Midt-Norge

 6 315

1 399

 146 534

 311

 591

 4 554

 13 171

 159 705

Helse Nord

5 194

  856

 2 092

104 635

 810

690

9 642

 114 277

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 431

1 051

488

 506

23

1

4 501

 4 501

Bosatt utenfor behandlingssted

22 256

7 170

 5 780

1 633

 10 968

19 392

 67 199

 

Totalt

637 838

209 442

 152 314

106 269

 10 968

19 392

 

1 136 223

Datakilde: NPR

Antall DRG-poeng etter bosted og behandlingssted. 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

621 844

3 725

 2 286

 654

8 021

10 221

 24 906

 646 750

Helse Vest

8 718

204 335

849

 221

1 026

 4 951

 15 765

 220 100

Helse Midt-Norge

6 267

1 302

 151 966

 271

 777

 4 707

 13 324

 165 290

Helse Nord

5 041

1 038

 2 241

107 131

 582

 1 055

9 956

 117 087

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 802

 980

564

 554

34

8

4 942

 4 942

Bosatt utenfor behandlingssted

22 828

7 044

 5 939

1 701

 10 440

20 941

68 893

 

Totalt

644 672

211 379

157 905

108 832

10 440

20 941

 

1 154 169

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |