Tabell 16.13 og 16.14

Antall elektive døgnhold etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

451 660

1 814

 1 212

 308

5 239

14 142

 22 715

 474 375

Helse Vest

5 484

133 802

450

 124

 660

 5 705

 12 423

 146 225

Helse Midt-Norge

3 789

 699

96 923

 211

 352

 6 659

 11 710

 108 633

Helse Nord

3 885

 446

 1 290

 75 775

 483

915

7 019

82 794

Ugyldig bosted/ utlendinger

359

 110

 89

22

11

1

 592

592

Bosatt utenfor behandlingssted

13 517

3 069

 3 041

 665

6 745

27 422

54 459

 

Totalt

465 177

136 871

99 964

76 440

6 745

27 422

 

812 619

Datakilde: NPR

Antall elektive døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

428 504

1 892

1 120

338

5 415

14 814

23 579

452 083

Helse Vest

5 404

132 463

448

 113

 545

 6 976

 13 486

 145 949

Helse Midt-Norge

3 818

 665

 100 041

 146

 377

 6 808

 11 814

 111 855

Helse Nord

3 506

 459

 1 461

 74 293

 422

 1 350

7 198

81 491

Ugyldig bosted/ utlendinger

457

 108

142

30

17

3

 757

757

Bosatt utenfor behandlingssted

13 185

3 124

 3 171

 627

6 776

29 950

56 834

 

Totalt

441 689

135 587

103 212

74 920

6 776

29 950

 

792 135

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |