Tabell 16.11 og 16.12

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

321 989

952

776

240

0

9 815

11 783

333 772

Helse Vest

2 402

95 392

174

102

0

4 946

7 624

103 016

Helse
Midt-Norge

1 572

233

71 476

92

0

5 978

7 875

79 351

Helse Nord

1 617

184

673

52 736

0

831

3 305

56 041

Ugyldig bosted/ utlendinger

291

117

81

20

0

1

 510

510

Bosatt utenfor behandlingssted

5 882

1 486

1 704

454

0

21 571

31 097

 

Totalt

327 871

 96 878

73 180

53 190

0

21 571

 

572 690

Datakilde: NPR

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted. 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommersielle sykehus

Utenfor bosted

Totalt

Helse Sør-Øst

305 498

 958

737

 278

0

10 081

12 054

 317 552

Helse Vest

2 444

 91 480

202

85

0

 4 853

7 584

99 064

Helse Midt-Norge

1 746

 251

74 339

 115

0

 6 278

8 390

82 729

Helse Nord

1 406

 136

793

 52 241

0

 1 210

3 545

55 786

Ugyldig bosted/ utlendinger

381

67

149

29

0

1

627

627

Bosatt utenfor behandlingssted

5 977

1 412

 1 881

 507

0

22 422

32 200

 

Totalt

311 475

92 892

76 220

52 748

0

22 422

 

555 758

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |