Tabell 16.1 og 16.2

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. Helseregioner. 2007 og 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

349 470

353 336

117 094

115 504

4 632

4 777

9 579

10 157

Helse Vest

138 669

142 287

22 110

24 628

6 276

6 186

1 425

2 671

Helse Midt-Norge

99 340

102 086

11 087

11 590

5 073

4 867

1 033

907

Helse Nord

75 723

74 633

11 005

10 269

5 111

5 050

568

562

Totalt

663 202

672 342

161 296

161 991

 21 092

20 880

12 605

14 297

Datakilde: NPR

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted i prosent av antall døgnopphold i alt. Helseregioner. 2007 og 2008

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

72,7

73,0

24,4

 23,9

1,0

1,0

2,0

2,1

Helse Vest

82,3

80,9

13,1

 14,0

3,7

3,5

0,8

1,5

Helse Midt-Norge

85,2

85,5

 9,5

9,7

4,4

4,1

0,9

0,8

Helse Nord

81,9

82,5

11,9

 11,3

5,5

5,6

0,6

0,6

Totalt

77,3

77,3

18,8

 18,6

2,5

2,4

1,5

1,6

Datakilde: NPR

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |