Personell
Personell i det psykiske helsevernet

Årsverk i institusjoner i det psykiske helsevernet totalt. Etter personellkategori. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2008

 

1998

2000

2002

2004

2006 

2007 

2008

Prosent endring
1998-2008

Årsverk totalt

15 809

16 500

17 895

18 619

20 040

20 382

20 490

30

- prosent endring fra 1998

 

4

13

18

27

29

30

30

- årsverk psykiatere

586

648

697

739

817

881

921

57

- årsverk andre leger

450

490

525

627

697

651

667

48

- årsverk psykologer

1 009

1 181

1 415

1 615

1 897

  2 030

2 117

110

- årsverk fagpers. med høyskoleutd.

6 760

7 373

7 973

8 694

9 420

9 441

9 560

41

- årsverk annet personell

7 004

6 808

7 287

6 944

7 209

7 379

7 224

3

 

Datakilde: SSB

 

Årsverk for leger og psykologer ved institusjoner i det psykiske helsevernet totalt, samt årsverk for leger og psykologer med driftsavtale med helseforetakene/RHF-ene. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2008

 

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Ved institusjoner
i psykisk helsevern

Leger

1 036

1 138

1 222

1 366

1 514

1 532

1 588

Psykologer

1 009

1 181

1 415

1 615

1 897

2 030

2 117

 

Sum

2 045

2 319

2 637

2 981

3 411

3 562

3 705

 

Prosent endr. fra 1998

 

13

29

46

67

74

81

Avtalespesialister i psykisk helsevern

Leger

167

170

163

171

178

177

183

Psykologer

388

395

403

409

428

407

419

 

Sum

555

565

566

580

606

584

601

 

Prosent endr. fra 1998

 

2

2

5

9

5

8

Alle

Leger

1 203

1 308

1 385

1 537

1 692

1 709

1 771

 

Psykologer

1 397

1 576

1 818

2 024

2 325

2 437

2 535

 

Sum

2 600

2 884

3 203

3 561

4 017

4 146

4 306

 

Prosent endr. fra 1998

 

11

23

37

55

59

66

 

Datakilde: SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |