Pasientbehandling
Behandlede pasienter og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet 1998-2008

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Psykisk helsevern for voksne:

 

 

 

 

 

 

 

Antall polikliniske konsultasjoner1)

476

521

617

759

931

988

1099

- prosent endring fra 1998

0

9

30

59

96

108

124

Antall døgnopphold

34 508

37 825

41 796

45 721

51 704

51 571

52 829

- prosent endring fra året før

0

10

21

32

50

49

53

Psykisk helsevern for barn og unge:

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede pasienter totalt

20 634

26 320

30 467

39 340

47 280

49 479

53 111

Prosent endring fra 1998

0

28

48

91

129

140

157

 Herav poliklinisk behandlet

19 097

24 372

29 137

37 565

46 214

48 332

52 038

Prosent endring fra 1998

0

28

53

97

142

153

172

Herav med dag- eller døgntilbud

1 537

1 948

2 177

2 534

2 461

2 315

2 454

Prosent endring fra 1998

0

27

42

65

60

51

60

Antall polikliniske tiltak

186

260

349

496

645

717

817

 

Datakilde: SSB og NPR

1) Tallene er angitt i hele tusen.

2) Døgnopphold er her definert som antall utskrivninger pluss antall pasienter innlagt ved årets slutt.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |