Kostnader og finansiering
Kostnader og finansiering av det psykiske helsevernet

Utvikling i totale driftskostnader til det psykiske helsevernet 1998-2008. Millioner kr. Løpende priser

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Totale driftsutgifter psykisk helsevern

7 347

8 358

10 174

11 439

13 239

14 745

15 932

Totale driftsutgifter PHV-Barn og unge

925

1 073

1 460

1 830

2 238

2 495

2 735

Totale driftsutgifter PHV-Voksne

6 422

7 285

8 714

9 609

11 001

12 250

13 197

 

Datakilde: SSB og SINTEF

 

Utvikling i totale driftskostnader til det psykiske helsevernet 1998–2008. Millioner kr. Faste 2008 kroner og prosent endring

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Totale driftsutgifter psykisk helsevern

11 567

12 108

13 010

13 607

14 902

15 556

15 932

Prosent endring fra 1998

0,0

4,7

12,5

17,6

28,8

34,5

37,7

Totale driftsutgifter PHV-Barn og unge

1 456

1 555

1 867

2 177

2 519

2 632

2 715

Prosent endring fra 1998

0,0

6,8

28,2

49,5

73,0

80,7

87,8

Totale driftsutgifter PHV-Voksne

10 111

10 553

11 143

11 430

12 383

12 924

13 197

Prosent endring fra 1998

0,0

4,4

10,2

13,0

22,5

27,8

30,5

 

Datakilde: SSB og SINTEF

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |