Tabell 15.10
Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter oppholdstype. DRG-poeng per 1 000 innbyggere og antall DRG-poeng. 2007 og 2008 1)

Pasientens bostedsregion

DRG-poeng
døgnopphold

DRG-poeng
dagopphold

DRG-poeng dagopphold ekskl. dagrehab. 2)

DRG-poeng
alle opphold

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

205

205

38

37

36

37

243

242

 

540 693

547 895

99 872

98 855

94 703

98 255

640 565

646 750

Vest

185

186

36

35

35

34

221

221

 

181 850

185 694

35 325

34 406

34 500

34 250

217 174

220 100

Midt-Norge

202

206

40

42

40

42

242

248

 

133 304

137 476

26 401

27 814

26 242

27 739

159 705

165 290

Nord

211

216

36

37

34

36

247

253

 

97 648

99 923

16 629

17 164

15 724

16 798

114 277

117 087

Alle bostedsreg.

201

202

38

37

36

37

239

239

 

953 494

970 988

178 227

178 239

171 169

177 042

1 131 721

1 149 227

Utlendinger/ uten bosted

4 352

4 784

149

158

146

158

4 501

4 942

Totalt

957 847

975 772

178 376

178 397

171 315

177 200

1 136 223

1 154 169

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Antall DRG-poeng er beregnet med utgangspunkt i vektene i ISF for begge årene.

2) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |