Tabell 15.7
Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte og DRG-type 1). Opphold per 1 000 innbyggere. 2007 og 2008

Pasientenes bostedsregion

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

Kirurgisk DRG

Medisinsk DRG

Kirurgisk DRG

Medisinsk DRG

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

65

66

119

106

17

17

95

95

 

172 212

175 278

314 717

283 899

44 308

45 354

249 031

254 944

Vest

65

66

84

81

17

17

96

97

 

63 952

65 766

82 857

80 792

16 712

16 954

94 264

96 821

Midt-Norge

68

71

97

98

20

21

99

102

 

45 171

46 996

63 684

65 053

13 247

13 701

65 353

67 671

Nord

64

69

115

108

21

21

108

105

 

29 716

31 901

53 292

49 826

9 592

9 811

50 004

48 799

Alle bostedsregioner

66

67

109

100

18

18

97

98

 

311 051

319 941

514 550

479 570

83 859

85 820

458 652

468 235

Utlendinger/uten bosted

237

176

362

537

979

989

3 233

3 349

Totalt

311 288

320 117

514 912

480 107

84 838

86 809

461 885

471 584

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Fra 2007 til 2008 ble enkelte DRG-er for øyesykdommer endret, slik at totalt 5 581 opphold som i 2007 ble gruppert i en kirurgisk DRG ville blitt gruppert i en medisinsk DRG i 2008. For å ivareta sammenlignbarheten mellom 2007 og 2008 har derfor disse oppholdene blitt kodet om til medisinsk DRG for driftsåret 2007. Dette gjelder opphold i DRG 36 med prosedyrekoder CKC10 eller CKC15.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |