Tabell 15.5
Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte. Opphold per 1 000 innbyggere og antall opphold. 2007 og 2008

Pasientenes bostedsregion

Døgn- og dagopphold

Døgn- og dagopphold, ekskl. dagrehabilitering 1)

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

185

174

114

115

169

172

114

115

 

487 598

465 424

300 777

308 155

445 501

460 654

299 555

307 802

Vest

150

147

119

121

143

146

119

121

 

147 195

146 840

116 501

120 114

140 211

145 519

116 477

120 114

Midt-Norge

165

168

120

123

163

167

120

123

 

108 915

112 116

79 287

82 153

107 588

111 477

79 286

82 148

Nord

180

177

134

132

163

170

134

132

 

83 087

81 819

62 001

61 163

75 352

78 649

62 001

61 158

Alle bostedsregioner

175

168

118

119

162

166

118

119

 

826 795

806 199

558 566

571 585

768 652

796 299

557 319

571 222

Utlendinger/
uten bosted

599

766

4 258

4 382

574

766

4 258

4 382

Totalt

827 394

806 965

562 824

575 967

769 226

797 065

561 577

575 604

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |