Tabell 15.3
Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter oppholdstype. Opphold per 1 000 innbyggere og antall opphold. 2007 og 2008 1)

Pasientenes bosteds-region

Døgnopphold

Dagopphold

Dagopphold ekskl. dagrehabilitering

Alle opphold

Polikliniske konsultasjoner

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

183

181

127

119

110

117

309

300

778

795

 

480 775

483 774

333 772

317 552

290 693

312 553

814 547

801 326

2 049 608

2 124 523

Vest

172

176

105

99

98

98

277

276

712

723

 

168 480

175 772

103 016

99 064

96 142

97 765

271 496

274 836

699 319

720 770

Midt-Norge

177

179

120

124

118

123

297

303

838

874

 

116 533

119 450

79 351

82 729

78 027

82 100

195 884

202 179

553 031

582 276

Nord

200

195

121

120

105

114

321

316

922

961

 

92 407

90 514

56 041

55 786

48 505

52 734

148 448

146 300

426 173

445 438

Alle bosteds-
regioner

181

181

121

116

108

114

302

297

787

807

 

858 195

869 510

572 180

555 131

513 367

545 152

1 430 375

1 424 641

3 728 131

3 873 007

Utlendinger/
uten bosted

4 437

4 657

510

627

486

627

4 947

5 284

7 917

9 031

Totalt

862 632

874 167

572 690

555 758

513 853

545 779

1 435 322

1 429 925

3 736 048

3 882 038

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |