Tabell 15.23
Andel innbyggere 80 år og eldre i HF-områdene, andel liggedager 1) generert av pasienter 80 år og eldre og relativt sykehusbruk for gruppen. 2007 og 2008 2)

HF-område

Andel 80 år og eldre i befolkningen

Andel liggedager 80 år og eldre for døgnopphold

Relativt sykehusbruk
blant 80 år og eldre

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Østfold

4,84

4,81

19,94

20,13

4,12

4,18

Asker og Bærum

4,51

4,57

25,46

24,94

5,65

5,46

Hovedstadsområdet

3,85

3,75

22,01

21,98

5,72

5,86

Innlandet

5,77

5,77

20,07

19,94

3,48

3,45

Ringerike

5,68

5,63

21,34

20,18

3,76

3,58

Buskerud

4,12

4,09

19,28

19,01

4,68

4,65

Blefjell

5,87

5,87

23,75

24,72

4,05

4,21

Vestfold

4,86

4,83

20,29

21,10

4,17

4,37

Telemark

5,19

5,10

25,92

25,12

4,99

4,92

Sørlandet

4,54

4,50

18,00

16,68

3,96

3,71

Sør-Øst

4,63

4,58

21,34

21,18

4,61

4,63

Stavanger

3,58

3,52

20,42

19,57

5,70

5,55

Fonna

4,89

4,85

20,61

20,31

4,21

4,19

Haukeland

4,48

4,41

23,67

22,67

5,28

5,14

Førde

5,71

5,73

24,30

23,23

4,26

4,05

Vest

4,39

4,34

22,26

21,42

5,07

4,93

Sunnmøre

5,21

5,22

23,02

23,47

4,42

4,49

Nordmøre og Romsdal

5,59

5,59

22,16

21,60

3,96

3,86

St. Olavs Hospital

4,42

4,38

24,99

24,79

5,66

5,66

Nord-Trøndelag

5,24

5,25

22,19

21,43

4,23

4,08

Midt-Norge

4,94

4,93

23,48

23,19

4,75

4,70

Helgeland

5,11

5,13

23,70

21,87

4,64

4,26

Nordland

4,93

4,98

25,20

24,01

5,11

4,82

UNN

4,36

4,39

21,67

20,22

4,97

4,60

Finnmark

3,56

3,64

15,26

15,40

4,29

4,23

Helse Nord

4,52

4,56

22,06

20,90

4,88

4,58

Totalt

4,61

4,58

21,91

21,49

4,75

4,70

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Opphold med mer enn 366 liggedager kodes om til 366 liggedager.

2) Når analysenivået er HF-område, er Bindal kommune kategorisert som del av Nord-Trøndelag HF-område. Når bostedsregion er analysenivå sorterer imidlertid kommunen under bosstedsregion Nord. Dermed avviker det totale antallet opphold for bostedsregion Midt-Norge og Nord med tilsvarende tabeller der bostedsregion er analysenivå. 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |