Tabell 15.22
Andel innbyggere 80 år og eldre i bostedsregioner, andel liggedager generert av pasienter 80 år og eldre og relativt sykehusbruk for gruppen. 2007 og 2008 1)

Pasientenes bostedsregion

Andel 80 år og eldre i befolkningen

Andel liggedager 80 år og eldre for døgnopphold

Relativt sykehusbruk blant 80 år og eldre

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

4,63

4,58

21,34

21,18

4,61

4,63

Vest

4,39

4,34

22,26

21,42

5,07

4,93

Midt-Norge

4,94

4,93

23,46

23,18

4,75

4,71

Nord

4,53

4,58

22,09

20,92

4,88

4,57

Totalt

4,61

4,58

21,91

21,43

4,75

4,68

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Opphold med mer enn 366 liggedager kodes om til 366 liggedager.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |