Tabell 15.19
Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter oppholdstype og innleggelsesmåte. Gjennomsnittlig liggetid per opphold for pasienter 80 år og eldre. 2007 og 2008 1)

Pasientenes bostedsregion

Døgnopphold

Dag- og døgnbehandling

Elektiv

Ø-hjelp

Elektiv

Ø-hjelp

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

6,2

6,0

6,7

6,3

1,9

1,9

6,6

6,3

Vest

7,9

6,2

6,9

6,7

2,7

2,1

6,8

6,7

Midt-Norge

7,2

7,0

7,3

7,0

2,0

1,9

7,2

6,9

Nord

5,7

5,5

7,7

7,4

2,4

2,2

7,4

7,2

Utl./uten bosted

6,1

3,8

5,7

4,2

1,2

1,4

5,6

4,1

Totalt

6,6

6,1

6,9

6,6

2,1

2,0

6,8

6,5

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Opphold med mer enn 366 liggedager kodes om til 366 liggedager.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |