Tabell 15.18
Bruk av spesialisthelsetjenester i HF-områder 1) for pasienter 80 år og eldre etter oppholdstype, innleggelsesmåte og DRG-type 2). Antall opphold og opphold per 1 000 innbyggere 80 år og eldre. 2007 og 2008

HF-område

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold medisinsk DRG

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Østfold

706

796

88

84

458

504

390

434

 

9 039

10 270

1 129

1 080

5 869

6 501

4 994

5 593

Asker og Bærum

964

1 026

123

115

476

487

409

421

 

7 003

7 661

896

857

3 460

3 634

2 972

3 141

Hovedstadsområdet

1 017

1 074

93

82

555

580

484

506

 

35 269

37 096

3 211

2 839

19 247

20 026

16 768

17 484

Innlandet

792

803

106

102

441

454

378

391

 

17 906

18 219

2 390

2 319

9 963

10 301

8 534

8 869

Ringerike

1 135

854

140

110

467

447

409

388

 

4 441

3 346

549

429

1 829

1 750

1 602

1 519

Buskerud

921

893

117

111

536

517

457

448

 

5 018

4 906

636

612

2 921

2 837

2 493

2 459

Blefjell

868

884

159

171

530

523

474

461

 

4 785

4 911

879

949

2 922

2 906

2 613

2 565

Vestfold

871

900

108

104

467

451

405

385

 

9 588

9 949

1 186

1 148

5 138

4 987

4 462

4 260

Telemark

2 047

1 145

280

265

548

538

481

469

 

13 056

7 219

1 785

1 673

3 494

3 392

3 068

2 958

Sørlandet

951

885

104

94

450

431

386

373

 

11 752

10 974

1 281

1 164

5 563

5 336

4 775

4 617

Sør-Øst

966

936

114

107

495

504

429

437

 

117 857

114 551

13 942

13 070

60 406

61 670

52 281

53 465

Stavanger

971

926

142

91

442

425

371

357

 

10 892

10 442

1 588

1 029

4 965

4 794

4 168

4 027

Fonna

889

970

124

137

531

541

473

477

 

7 274

7 941

1 014

1 121

4 343

4 434

3 867

3 905

Haukeland

852

900

87

110

511

562

439

488

 

15 050

15 945

1 534

1 944

9 022

9 949

7 760

8 650

Førde

954

934

141

130

543

498

478

437

 

5 788

5 702

854

792

3 292

3 039

2 897

2 664

Vest

904

925

116

113

501

513

433

445

 

39 004

40 030

4 990

4 886

21 622

22 216

18 692

19 246

Sunnmøre

874

894

99

104

484

500

419

434

 

5 919

6 144

673

713

3 276

3 435

2 835

2 981

Nordmøre og Romsdal

844

934

84

95

479

490

406

419

 

5 407

6 016

540

609

3 069

3 159

2 605

2 699

St. Olavs Hospital

954

965

79

82

514

522

443

452

 

11 935

12 126

990

1 034

6 428

6 555

5 536

5 679

Nord-Trøndelag

815

871

87

91

527

524

453

456

 

5 703

6 146

607

641

3 689

3 700

3 173

3 219

Midt-Norge

887

927

86

91

504

513

435

444

 

28 964

30 432

2 810

2 997

16 462

16 849

14 149

14 578

Helgeland

1 100

1 027

120

115

578

518

499

446

 

4 230

3 970

463

443

2 221

2 002

1 919

1 725

Nordland

807

814

114

112

545

520

480

444

 

5 256

5 377

740

740

3 550

3 431

3 124

2 935

UNN

864

834

118

117

500

460

417

384

 

6 804

6 649

926

931

3 939

3 664

3 284

3 059

Finnmark

756

904

163

192

530

504

467

428

 

1 945

2 389

419

506

1 365

1 332

1 203

1 130

Nord

875

867

122

124

532

492

455

417

 

18 235

18 385

2 548

2 620

11 075

10 429

9 530

8 849

Alle HF-områder

934

926

111

107

501

506

433

438

 

204 060

203 398

24 290

23 573

109 565

111 164

94 652

96 138

Utl./uten bosted

195

200

4

5

163

174

128

145

Totalt

204 255

203 598

24 294

23 578

109 728

111 338

94 780

96 283

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Når analysenivået er HF-område, er Bindal kommune kategorisert som del av Nord-Trøndelag HF-område. Når bostedsregion er analysenivå sorterer imidlertid kommunen under bosstedsregion Nord. Dermed avviker det totale antallet opphold for bostedsregion Midt-Norge og Nord med tilsvarende tabeller der bostedsregion er analysenivå.

2) Fra 2007 til 2008 ble enkelte DRG-er for øyesykdommer endret, slik at totalt 5 581 opphold som i 2007 ble gruppert i en kirurgisk DRG ville blitt gruppert i en medisinsk DRG i 2008. For å ivareta sammenlignbarheten mellom 2007 og 2008 har derfor disse oppholdene blitt kodet om til medisinsk DRG for driftsåret 2007. Dette gjelder opphold i DRG 36 med prosedyrekoder CKC10 eller CKC15.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link} 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |