Tabell 15.8
Bruk av spesialisthelsetjenester i HF-områder 1) etter innleggelsesmåte og DRG-type 2). Opphold per 1 000 innbyggere og antall opphold. 2007 og 2008

HF-område

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

Kirurgisk DRG

Medisinsk DRG

Kirurgisk DRG

Medisinsk DRG

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Østfold

66

67

98

97

18

18

103

109

 

17 431

17 888

25 951

25 947

4 738

4 759

27 231

29 332

Asker og Bærum

60

63

98

97

15

15

78

79

 

9 742

10 309

15 862

15 918

2 480

2 430

12 580

12 895

Hovedstadsområdet

56

54

108

105

16

16

87

88

 

50 238

49 973

97 056

96 979

14 010

14 469

78 179

81 124

Innlandet

73

73

105

108

18

18

100

103

 

28 553

28 500

41 116

42 273

7 079

7 043

38 983

40 496

Ringerike

66

70

163

127

16

17

98

98

 

4 578

4 836

11 248

8 813

1 120

1 187

6 777

6 799

Buskerud

79

84

103

105

17

17

87

87

 

10 503

11 244

13 560

14 081

2 208

2 304

11 474

11 752

Blefjell

82

82

113

108

16

16

113

114

 

7 729

7 787

10 635

10 228

1 544

1 524

10 590

10 796

Vestfold

71

71

147

113

17

18

97

93

 

15 992

16 375

33 245

25 826

3 821

4 073

21 870

21 348

Telemark

79

79

200

129

20

20

112

114

 

9 657

9 813

24 556

15 885

2 430

2 516

13 772

14 036

Sørlandet

65

67

152

101

18

18

101

96

 

17 789

18 553

41 488

27 949

4 878

5 049

27 575

26 366

Sør-Øst

65

66

119

106

17

17

95

95

 

172 212

175 278

314 717

283 899

44 308

45 354

249 031

254 944

Stavanger

68

66

81

73

16

15

80

80

 

21 409

21 142

25 331

23 343

5 040

4 857

25 233

25 587

Fonna

68

73

90

87

16

17

111

110

 

11 374

12 238

14 968

14 700

2 629

2 799

18 524

18 571

Haukeland

59

60

83

82

18

18

97

102

 

23 153

24 282

32 921

33 017

7 148

7 350

38 341

41 066

Førde

75

76

91

91

18

18

114

109

 

8 016

8 104

9 637

9 732

1 895

1 948

12 166

11 597

Vest

65

66

84

81

17

17

96

97

 

63 952

65 766

82 857

80 792

16 712

16 954

94 264

96 821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunnmøre

70

73

109

105

18

19

102

103

 

9 166

9 619

14 183

13 855

2 349

2 435

13 339

13 521

Nordmøre og Romsdal

74

76

101

104

21

23

105

109

 

8 483

8 808

11 540

11 923

2 436

2 605

12 080

12 555

St. Olavs Hospital

66

67

94

91

20

20

91

94

 

18 667

19 225

26 590

26 222

5 531

5 660

25 831

27 031

Nord-Trøndelag

67

71

86

99

22

23

107

110

 

8 982

9 498

11 505

13 253

2 981

3 033

14 276

14 740

Midt-Norge

69

71

97

98

20

21

99

102

 

45 298

47 150

63 818

65 253

13 297

13 733

65 526

67 847

Helgeland

72

76

119

120

22

24

130

124

 

5 399

5 690

8 970

9 069

1 647

1 784

9 775

9 368

Nordland

64

69

109

111

19

20

111

109

 

8 404

9 088

14 397

14 768

2 526

2 700

14 686

14 508

UNN

59

63

125

103

21

20

94

93

 

10 748

11 450

22 521

18 673

3 822

3 703

16 954

16 814

Finnmark

70

76

100

98

21

22

116

109

 

5 038

5 519

7 270

7 116

1 547

1 592

8 416

7 933

Nord

64

69

115

107

21

21

108

105

 

29 589

31 747

53 158

49 626

9 542

9 779

49 831

48 623

Alle HF-områder

66

67

109

100

18

18

97

98

 

311 051

319 941

514 550

479 570

83 859

85 820

458 652

468 235

Utlendinger/uten bosted

237

228

362

537

979

989

3 233

3 349

Totalt

311 288

320 169

514 912

480 107

84 838

86 809

461 885

471 584

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Når analysenivået er HF-område, er Bindal kommune kategorisert som del av Nord-Trøndelag HF-område. Når bostedsregion er analysenivå sorterer imidlertid kommunen under bosstedsregion Nord. Dermed avviker det totale antallet opphold for bostedsregion Midt-Norge og Nord med tilsvarende tabeller der bostedsregion er analysenivå.

2) Fra 2007 til 2008 ble enkelte DRG-er for øyesykdommer endret, slik at totalt 5 581 opphold som i 2007 ble gruppert i en kirurgisk DRG ville blitt gruppert i en medisinsk DRG i 2008. For å ivareta sammenlignbarheten mellom 2007 og 2008 har derfor disse oppholdene blitt kodet om til medisinsk DRG for driftsåret 2007. Dette gjelder opphold i DRG 36 med prosedyrekoder CKC10 eller CKC15.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |