Tabell 15.15
Bruk av spesialisthelsetjenester i HF-områder 1) etter oppholdstype, innleggelsesmåte og DRG-type 2). Liggedager per 1 000 innbyggere og antall liggedager. 2007 og 2008 3)

HF-område

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold medisinsk DRG

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Østfold

902

850

242

222

574

541

423

402

 

238 844

227 835

64 021

59 608

151 890

145 015

112 132

107 675

Asker og Bærum

802

732

223

205

481

428

357

324

 

129 192

119 595

35 939

33 466

77 495

69 914

57 574

52 889

Hovedstads-området

901

852

243

220

545

522

409

393

 

810 726

785 068

218 565

202 565

490 531

481 223

368 210

362 568

Innlandet

973

955

322

311

578

567

424

410

 

380 901

375 365

126 034

122 215

226 365

222 671

165 806

161 244

Ringerike

999

932

365

312

525

507

420

387

 

68 812

64 846

25 145

21 703

36 195

35 264

28 962

26 916

Buskerud

935

877

317

287

518

478

382

357

 

123 539

117 867

41 855

38 589

68 477

64 289

50 446

47 913

Blefjell

1 104

1 054

410

392

602

565

475

445

 

103 802

99 877

38 501

37 128

56 581

53 478

44 648

42 153

Vestfold

962

912

312

286

541

519

416

396

 

217 805

208 945

70 566

65 508

122 464

119 027

94 284

90 762

Telemark

1 306

1 237

504

477

669

655

511

493

 

160 413

152 862

61 931

58 874

82 186

80 980

62 809

60 947

Sørlandet

861

802

248

239

494

467

359

338

 

234 194

221 018

67 430

65 738

134 539

128 596

97 722

93 250

Sør-Øst

937

888

285

264

549

524

411

391

 

2 468 228

2 373 278

749 986

705 394

1 446 723

1 400 455

1 082 594

1 046 317

Stavanger

830

790

260

208

506

526

329

352

 

260 213

252 885

81 611

66 599

158 639

168 384

103 258

112 709

Fonna

961

967

334

328

545

551

425

424

 

160 692

163 247

55 827

55 359

91 116

92 999

71 121

71 631

Haukeland

911

905

229

223

582

584

424

427

 

359 629

363 133

90 327

89 418

229 868

234 565

167 279

171 530

Førde

1 092

1 014

342

326

668

605

494

452

 

116 036

107 939

36 315

34 706

70 971

64 410

52 495

48 156

Vest

913

890

269

247

561

562

402

405

 

896 570

887204

264 079

246 082

550 594

560 359

394 152

404 027

Sunnmøre

1 038

1 005

288

279

648

624

495

477

 

135 031

132 204

37 535

36 695

84 283

82 140

64 402

62 760

Nordmøre og Romsdal

1 057

1 111

282

339

673

668

507

501

 

121 090

127 885

32 368

39 050

77 077

76 929

58 066

57 637

St. Olavs Hospital

899

868

179

165

602

589

435

422

 

254 547

248 968

50 790

47 278

170 390

168 841

122 977

120 962

Nord-Trøndelag

922

949

210

218

612

618

474

480

 

123 090

127 478

28 105

29 335

81 761

83 066

63 311

64 438

Midt-Norge

958

956

225

229

625

617

468

459

 

633 759

636 535

148 797

152 358

413 510

410 976

308 756

305 797

Helgeland

1 121

1 114

304

292

734

736

545

533

 

84 400

83 944

22 852

21 962

55 273

55 404

41 016

40 113

Nordland

1 078

1 063

288

272

705

694

542

521

 

 142 353

140 939

38 061

36 036

93 092

91 928

71 647

69 059

UNN

974

913

261

238

601

575

420

404

 

175 873

165 658

47 129

43 115

108 592

104 276

75 948

73 232

Finnmark

1 047

1 024

328

331

652

625

494

449

 

75 792

74 219

23 718

23 976

47 193

45 308

35 739

32 515

Nord

1 039

1 003

286

270

661

641

486

464

 

478 418

464 759

131 760

125 089

304 150

296 915

224 351

214 918

Alle HF-områder

945

909

273

256

573

556

424

411

 

4 476 971

4 361 776

1 294 617

1 228 923

2 714 976

2 668 704

2 009 853

1 971 058

Utl./uten bosted

16 244

15 864

1 005

1 188

14 512

13 677

9 084

8 208

Totalt

4 493 214

4 377 640

1 295 621

1 230 111

2 729 488

2 682 381

2 018 936

1 979 266

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Når analysenivået er HF-område, er Bindal kommune kategorisert som del av Nord-Trøndelag HF-område. Når bostedsregion er analysenivå sorterer imidlertid kommunen under bosstedsregion Nord. Dermed avviker det totale antallet opphold for bostedsregion Midt-Norge og Nord med tilsvarende tabeller der bostedsregion er analysenivå.

2) Fra 2007 til 2008 ble enkelte DRG-er for øyesykdommer endret, slik at totalt 5 581 opphold som i 2007 ble gruppert i en kirurgisk DRG ville blitt gruppert i en medisinsk DRG i 2008. For å ivareta sammenlignbarheten mellom 2007 og 2008 har derfor disse oppholdene blitt kodet om til medisinsk DRG for driftsåret 2007. Dette gjelder opphold i DRG 36 med prosedyrekoder CKC10 eller CKC15.

3) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Opphold med mer enn 366 liggedager kodes om til 366 liggedager.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link} 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |