Rus - Bruk av tjenester
De regionale helseforetakene har ’sørge for’ ansvar for sine innbyggere. Døgnbasert rusbehandling fordelt etter pasientens bostedsregion viser bruken av døgntjenestene og gir en indikasjon på om det er forskjeller i døgntilbudet til befolkningen i de ulike regionene.

Oppholdsdøgn innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Etter bostedsregion. 2006, 2007 og 2008

Bostedsregion

2006

2007

2008

Pst endr.
2006-07

Pst endr.
2007-08

Pst endr.
2006-08

Helseregion Sør-Øst

347 820

346 341

343 859

-0,4

-0,7

-1,1

Helseregion Vest

104 027

99 051

108 070

-4,8

9,1

3,9

Helseregion Midt-Norge

66 057

66 729

65 131

1,0

-2,4

-1,4

Helseregion Nord

56 978

57 018

59 759

0,1

4,8

4,9

Total

574 882

569 139

576 819

-1,0

1,3

0,3

Datakilde: SSB og SINTEF

 Dekningsrate basert på oppholdsdøgn: Oppholdsdøgn per 1000 innbyggere 18 år og eldre. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Etter bostedsregion. 2006, 2007 og 2008.

Bostedsregion

 

2006

2007

2008

Rate

Avvik fra landsgj.snittet

Rate

Avvik fra landsgj.snittet

Rate

Avvik fra landsgj.snittet

Helseregion Sør-Øst

173

108

170

109

166

106

Helseregion Vest

143

89

134

86

144

92

Helseregion Midt-Norge

132

83

132

84

127

82

Helseregion Nord

161

101

161

103

168

107

Total

160

100

156

100

156

100

Datakilde: SSB og SINTEF

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |