Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2007 og endring i dager fra tredje tertial 2006. Pasienter som står på venteliste per 31.12.2007 (øyeblikkstall)

 Bostedsregion

3. tertial 2007

Endring, i dager 3. tertial 2006-2007

Poliklinisk behandlling 

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Sør-Øst

84

114

88

85

-1,6

21,1

-19,7

-2,3

Helse Vest

102

62

111

101

14,7

-41,4

-0,6

11,7

Helse Midt-Norge

104

157

126

111

16,1

5,3

-2,7

13,4

Helse Nord

96

162

184

105

9,6

43,0

39,5

11,9

Bor i utlandet,
Svalb, ukjent

89

134

320

112

-14,7

-62,8

140,6

0,7

Totalt

93

130

118

96

6,5

15,5

0,0

5,7

 Datakilde: Npr

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |