Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2007 og endring i dager fra tredje tertial 2006. Pasienter ordinært avviklet fra venteliste i perioden (periodetall) 1)

Bostedsregion

3. tertial 2007

Endring, i dager 3. tertial 2006-2007

Poliklinisk behandling

Dag-
behandling 

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Sør–Øst

75

74

63

74

1,9

10,2

-2,3

2,2

Helse Vest

76

65

78

75

-2,4

-9,9

4,0

-2,2

Helse Midt-Norge

81

116

94

86

6,9

-6,9

-0,3

4,5

i Helse Nord

84

84

81

84

3,7

11,4

12,4

4,9

Bor i utlandet,
Svalb, ukjent

57

28

44

54

-4,9

-11,9

-13,0

-5,2

Totalt

77

85

74

77

2,0

5,5

0,8

2,0

 Datakilde: Npr

1) Tall for Asker og Bærum HF inngår ikke i 2007-tallene

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |