Antall på venteliste per 31.12.2007 og prosent endring fra tredje tertial 2006. Fordelt etter omsorgsnivå og helseregion

Bostedsregion

3. tertial 2007

Prosent endring fra 3. tertial 2006

Poliklinisk behandling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Sør-Øst 1)

87 964

4 252

5 977

98 193

0,5

-25,2

-30,7

-3,6

Helse Vest

38 194

1 007

2 395

41 596

2,8

-27,9

-31,0

-1,0

Helse Midt-Norge

31 206

4 045

2 741

37 992

8,1

14,5

-12,9

6,8

Helse Nord

29 217

763

2 457

32 437

8,4

4,7

-8,3

6,8

Bor i utlandet,
Svalb, ukjent

328

10

36

374

-8,4

-9,1

24,1

-6,0

Totalt

186 909

10 077

13 606

210 592

3,3

-11,3

-24,2

0,2

 Datakilde: Npr

1) Asker og Bærum HF er ikke inkludert i tallene på grunn av manglende rapportering i tredje tertial 2007. For samme tidspunkt i 2006 hadde området 2 522 ventende

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |