Antall ordinært avviklet fra venteliste tredje tertial 2007 og prosent endring fra tredje tertial 2006. Fordelt etter omsorgsnivå og helseregion

Bostedsregion

3. tertial 2007

Prosent endring fra 3. tertial 2006

Poliklinisk behandling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Sør-Øst 1)

120 962

6 434

12 645

140 041

-3,7

-37,7

-7,9

-6,4

Helse Vest

47 131

2 547

4 791

54 469

-2,0

-22,6

-12,2

-4,2

Helse Midt-Norge

33 896

4 170

4 617

42 683

-5,0

-8,0

-15,4

-6,5

Helse Nord

28 154

919

3 214

32 287

-3,6

-22,0

-8,2

-4,7

Bor i utlandet,
Svalb, ukjent

278

22

34

334

30,5

-29,0

61,9

26,0

Totalt

230 421

14 092

25 301

269 814

-3,5

-27,2

-10,2

-5,8

 Datakilde: Npr

1) Asker og Bærum HF er ikke inkludert i tallene på grunn av manglende rapportering i tredje tertial 2007. For denne perioden i 2006 utgjorde de 3 942 ordinært avviklede

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |