Antall nyhenviste tredje tertial 2007 og prosent endring fra tredje tertial 2006. Fordelt etter omsorgsnivå og helseregion

Bostedsregion

3. tertial 2007

Prosent endring fra 3. tertial 2006

Poliklinisk
behandling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Sør-Øst 1)

150 790

7 117

14 403

172 310

-2,7

-40,1

-7,8

-5,6

Helse Vest

59 058

2 615

5 243

66 916

-1,9

-22,4

-13,6

-3,9

Helse Midt-Norge

44 983

4 339

4 699

54 021

-5,0

1,6

-18,0

-5,8

Helse Nord

39 642

1 091

3 478

44 211

-1,0

-11,2

-13,4

-2,4

Bor i utlandet,
Svalb, ukjent

509

31

52

592

11,1

14,8

52,9

14,1

Totalt

294 982

15 193

27 875

338 050

-2,7

-26,8

-11,4

-4,9

 Datakilde: Npr

1) Asker og Bærum HF er ikke inkludert i tallene på grunn av manglende rapportering i tredje tertial 2007. For denne perioden i 2006 utgjorde de 5 099 nyhenvisninger 
 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |