Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for voksne. Fordelt etter helseregion.
Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for voksne. Fordelt etter helseregion. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2007 og endring i andel fra tredje tertial 2006. Ordinært avviklede henvisninger i perioden

Foretak i

3. tertial 2007, prosentandel

Endring andel fra 3. tertial 2006

<1 mnd.

1-3 mnd.

3-6 mnd.

6-12 mnd.

> 1 år

Alle vente- tider

<1 mnd.

1-3 mnd.

3-6 mnd.

6-12 mnd.

> 1 år

Helse Sør-Øst RHF

43,8

40,6

10,7

3,8

1,1

100

-7,5

4,6

2,2

0,3

0,6

Helse Vest RHF

46,2

36,4

11,1

5,4

0,9

100

9,4

-8,8

-2,1

1,3

0,5

Helse Midt-Norge RHF

34,6

43,1

18,3

3,3

0,7

100

-7,4

4,0

4,0

-0,6

0,1

Helse Nord RHF

41,2

37,8

14,6

6,1

0,3

100

-1,8

3,8

-5,3

3,2

0,0

Alle behandlingssteder

42,2

40,1

12,5

4,2

0,9

100

-5,1

2,8

1,4

0,6

0,4

 

Datakilde: Npr

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |