Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. Fordelt etter helseregion.
Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. Fordelt etter helseregion. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2007 og endring i andel fra tredje tertial 2006. Ordinært avviklede henvisninger i perioden

Foretak i

3. tertial 2007, prosentandel

Endring andel fra 3. tertial 2006

<1 mnd.

1-3 mnd.

3-6 mnd.

6-12 mnd.

> 1 år

Alle vente-tider

<1 mnd.

1-3 mnd.

3-6 mnd.

6-12 mnd.

> 1 år

Helse Sør-Øst RHF

39,3

30,9

24,0

5,8

0,0

100

-2,5

5,5

0,7

-3,7

-0,1

Helse Vest RHF

19,6

31,2

29,7

18,8

0,8

100

-2,0

5,7

-1,7

0,4

-2,4

Helse Midt-Norge RHF

21,2

28,1

33,7

16,5

0,6

100

-7,7

-1,0

6,6

1,7

0,4

Helse Nord RHF

27,0

33,3

24,7

14,1

0,9

100

-1,0

2,1

-1,5

-0,3

0,7

Alle behandlingssteder

30,9

30,9

26,7

11,2

0,4

100

-3,4

4,2

1,0

-1,4

-0,4

Datakilde: Npr

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |