Antall ordinært avviklet fra venteliste for poliklinisk behandling. Fordelt etter helseregion. Psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne. Tredje tertial 2006 og 2007 og endring

Foretak i

3. tertial 2006

3. tertial 2007 1)

Endring antall

Endring Prosent

 

Barn/ ungdom

Voksne

Barn/ ungdom

Voksne

Barn/ ungdom

Voksne

Barn/ ungdom

Voksne

Helse Øst RHF

2 959

6 501

2 683

4 884

-276

-1 617

-9,3

-24,9

Helse Sør RHF

1 050

1 518

1 011

1 382

-39

-136

-3,7

-9,0

Helse Vest RHF

709

1 629

 716

1 502

7

-127

1,0

-7,8

Helse Midt-Norge RHF

872

1 104

699

958

-173

-146

-19,8

-13,2

Helse Nord RHF

0

33

54

30

54

-3

0,0

-9,1

Alle behandlingssteder

5 590

10 785

4 856

8 490

-734

-2 295

-13,1

-21,3

 Datakilde: Npr

1) Tall for manglende institusjoner er estimert for 2007

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |