Prosentvis endring i personellårsverk fra 2006 til 2007 etter helseregion

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart