Driftskostnader til psykisk helsevern finansiert av RHF-enes basisramme til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne i de ulike helseregionene (ekskl. private institusjoner uten driftsavtale og korrigert for gjestepasientoppgjøret).
Driftskostnader til psykisk helsevern finansiert av RHF-enes basisramme til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne i de ulike helseregionene (ekskl. private institusjoner uten driftsavtale og korrigert for gjestepasientoppgjøret). Regionalt nivå 2006 og 2007. Millioner kroner (løpende priser) og prosentvis nominell endring

 RHF

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern totalt

2006

2007

Pst. endr

2006

2007

Pst. endr

2006

2007

Pst. endr

Helse Sør-Øst RHF

1 045

1 179

12,7

4 885

5 320

8,9

5 931

6 499

9,6

Helse Øst RHF

714

 

 

3 558

 

 

4 272

 

 

Helse Sør RHF

331

 

 

1 327

 

 

1 658

 

 

Helse Vest RHF

378

404

6,8

1 689

1 833

8,5

2 067

2 237

8,2

Helse Midt-Norge RHF

181

252

39,2

1 097

1 833

2,3

1 278

1 374

7,6

Helse Nord RHF

231

276

19,5

927

974

5,1

1 157

1 250

8,0

Totalt

1 835

2 111

15,0

8 597

9 249

7,6

10 443

11 360

8,9

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”  (Pdf - 2 Mb). I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |