Kostnader og finansiering

Her presenterer vi utvikling i driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, det psykiske helsevernet og rusbehandling fra 2006 til 2007. Utviklingen vises på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg presenteres beregninger av hvordan kostnadene finansieres.

Nøkkeltall - driftskostnader alle sektorer 2007

Totale driftskostnader eksklusive kapitalkostnader somatisk spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere,
ambulanse/luftambulanse, personalpolitiske tiltak, syketransport og RHF felles, samt totale driftskostnader inklusiv kapitalkostnader mv. Helseforetak. 1000 kroner. 2007

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |